OHL forum - You'll Never Talk Alone - Registratie

Door het bezoeken/gebruiken van "OHL forum - You'll Never Talk Alone" (in wat volgt wordt hiernaar verwezen als het gaat over "wij", "ons", "onze", "OHL forum - You'll Never Talk Alone" of "http://www.ohlforum.be/forum"), ga je automatisch akkoord met de volgende voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met één van de voorwaarden, bezoek/gebruik "OHL forum - You'll Never Talk Alone" dan niet langer. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen en zullen je daar -waar mogelijk- van op de hoogte houden. Het is echter aan te bevelen om regelmatig zelf de voorwaarden te controleren op wijzigingen. Als je niet akkoord gaat met één van de wijzigingen, maak dan niet langer gebruik van "OHL forum - You'll Never Talk Alone". Als je wel gebruik blijft maken van "OHL forum - You'll Never Talk Alone", ga je automatisch akkoord met de wijzigingen.

Dit forum werkt op basis van phpBB (in wat volgt wordt hiernaar verwezen als het gaat over "zij", "hen", "hun", "phpBB-software", "www.phpbb.com", "phpBB Groep", "phpBB Teams"). Dit is een forumpakket dat is vrijgegeven onder de "General Public License" (of "GPL") en kan worden gedownload op www.phpbb.com. De phpBB-software vergemakkelijkt alleen discussies via het internet en GPL verbiedt hen tussen te komen in wat wij toestaan en/of verbieden als toelaatbare inhoud en/of gedrag. Voor meer informatie omtrent phpBB, zie: https://www.phpbb.com/.

Verder verklaar je geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, racistische, seksueel-georiënteerde of andere inhoud te plaatsen, die in strijd is met internationale wetten, de wetten van je eigen land of het land waar "OHL forum - You'll Never Talk Alone" gehost wordt. Als je dit toch doet, kan dit leiden tot een onmiddellijke permanente uitsluiting en waarschuwen we, als we dit nodig vinden, je internetprovider. Je IP-adres wordt bij registratie en iedere post opgeslagen, waardoor we het volgen van de voorwaarden kunnen afdwingen. Je gaat ook akkoord met het feit dat "OHL forum - You'll Never Talk Alone" het recht heeft om op ieder moment een onderwerp te verwijderen, verplaatsen of sluiten. Als gebruiker sta je ook toe dat jouw opgegeven informatie in onze database wordt opgeslagen. Deze informatie wordt nooit zonder jouw toestemming aan derden doorgegeven, tenzij een rechter hierom vraagt. Noch "OHL forum - You'll Never Talk Alone", noch phpBB zijn verantwoordelijk als je gegevens door een forumhack toch openbaar gemaakt zouden worden.


Hoe je te gedragen op het forum:
DE FORUMREGELS


01/ Lees de forumregels.

02/ Discussie, dialoog, argumentatie en informatie zijn de belangrijkste bouwstenen van het forum. Geef je mening, je visie, ga in debat indien je een mening niet deelt, een gedachte wil aanvullen of de logica achter een bepaald betoog niet volgt. Maar doe dit steeds met argumenten en respect.

03/ Scheldnamen en -partijen gericht aan andere forumgebruikers worden niet getolereerd. Ook kwetsende persoonlijke aanvallen (uit de privésfeer, anderen kleineren, omtrent geloofsovertuiging, seksuele voorkeur of huidskleur, uitdagend gedrag...) vallen hier onder. Je kan een mening dom vinden, je hoeft daarom de persoon in kwestie niet dom te noemen. Iedereen zegt wel eens domme zaken. Ook jij. Wederzijds respect is noodzakelijk om de dialoog en discussie te vrijwaren.

04/ Wees zelf ook niet overdreven prikkelbaar of lichtgeraakt. Niet elke vorm van kritiek is beledigend bedoeld, of dient persoonlijk opgevat te worden.

05/ Ook in privéberichten blijf je hoffelijk en houd je je aan de forumregels.

06/ Vind je dat iemand over de schreef gaat, de regels niet respecteert, dan heb je enkele opties. Je kan een bericht melden via de ingebouwde functie op het forum door op "!" te klikken bovenaan het bericht. Je kan een privébericht sturen naar een moderator, of naar de persoon in kwestie. Je kan ook een reactie posten en hierin je mening geven. Maar doe dit op een beschaafde en respectvolle manier, ook al ben je van mening dat het bericht waarop je reageert, die kwaliteiten niet bezit.

07/ Je speelt niet zelf voor moderator tegenover andere forumgebruikers. Je spelt de moderatoren ook de les niet. Op een normale manier in dialoog gaan, kan altijd.

08/ Informatie en dialoog hebben nood aan duidelijke communicatie. Hou je bericht overzichtelijk en leesbaar. Je hebt hiertoe enkele hulpmiddelen ter beschikking in de berichten editor. Overdrijf daar niet mee want dan krijg je het tegenovergestelde effect. Geen volledige berichten (of grote stukken) in caps/hoofdletters. Geen volledige berichten of grote stukken in vet/bold. Gebruik (naast zwart) maximum één extra kleur en nooit meer dan 50an je bericht. Overmatig gebruik van deze lay-out opties, maakt het geheel net minder leesbaar, chaotischer en vermoeiender. Dit werkt contraproductief. Uitzondering: je mag ook gebruik maken van twee grijstinten: Donkergrijs #666 of lichtgrijs #999.

09/ Verzorg je forumcode. Hiermee bedoelen we de BBcode in je bericht.
Wat is BBcode? De code die gegenereerd wordt wanneer je tekst cursief, vet, in kleur zet, of wanneer je een foto of citaat plaatst. Bvb [quote]...[/quote].
Slecht geplaatste BBcode kan een bericht helemaal onleesbaar maken, citaten worden zo toegeschreven aan verkeerde personen etc... Indien je hierover vragen hebt, raadpleeg eerst het topic "Handigheidjes/forumtips".

10/ Plaats eenzelfde bericht niet in meerdere topics. Indien de inhoud ervan relevant is in meerdere topics, kan je steeds verwijzen naar het andere topic met een link en een korte omschrijving en wat extra context. Hetzelfde geldt voor berichten die je citeert buiten de context van een discussie die je voert met andere forumgebruikers.

11/ Probeer steeds voldoende inhoud te geven aan je berichten. Een reactie die uitsluitend bestaat uit een smilie, een enkel woord, het cijfer "2" (om duidelijk te maken dat je akkoord gaat)... Soms kan dit, maar vaak werkt dit enerverend voor anderen. Wanneer je inpikt op een aan de gang zijnde discussie, verwachten we altijd een minimum aan eigen inbreng. Wanneer je reageert op een grapje of interessante info, kan dit wel.

12/ Blijf on-topic. Soms dwaalt een discussie af, dat kan af en toe gebeuren, maar probeer dit tot een minimum te beperken. Indien de off-topic discussie te groot wordt, zet de discussie dan verder in een meer toepasselijk topic.

13/ Daag anderen niet uit met geheimpjes en "inside information" die je niet kan/mag/wil delen. Indien je je niet kan bedwingen of het toch nuttig acht een opmerking te geven (bvb om "paniek" te bedwingen omtrent een gebrek aan inkomende transfers), kan je steeds een minimum aan context voorzien maar maak steeds duidelijk wat je weet (feit), of wat je verwacht/denkt (mening). Situatieschets: je weet uit goede bron dat OHL op het punt staat Charlie Musonda Jr binnen te halen. Je kan/mag deze informatie niet delen, maar wil toch duidelijk maken dat OHL achter de schermen hard bezig is de kern te versterken. Je kan dan ipv een zure reactie te richten aan de forumleden die hun beklag doen over inkomende transfers (en niet van alles op de hoogte zijn) zeggen dat je uit goede bron vernomen hebt dat OHL bezig is een toptalent binnen te halen voor een probleempositie in de kern. Dat is een groot verschil met enerzijds een opmerking als "je weet er niks van, hou je mond" en anderzijds een mogelijke transfer te kelderen door alle details de wereld in te sturen.

14/ Vergelijk het forum en haar leden, met een discussie onder vrienden op café. Er is een verschil tussen de inhoud/onderwerp van een discussie (OHL), en je gesprekspartner bij een discussie (de andere forumleden). Ongeacht de inhoud, blijf je steeds hoffelijk t.o.v. je gesprekspartners.

15/ Voetbal is echter emotie en tevens het onderwerp van/op het forum. Kritiek geven of je ontgoocheling uiten in een speler, trainer of het bestuur moet zeker kunnen, zelfs met sterke taal, zonder die ontgoocheling echter te laten verglijden in een scheldtirade. Hou je emoties enigszins onder controle. Hier zal ook rekening gehouden worden met de context, of welke rechtstreekse aanleiding er is. M.a.w. hebben we bvb begrip voor emotionele reacties wanneer een speler een beslissende penalty mist waardoor de degradatie een feit wordt. Maar bvb niet wanneer een speler in eender welke context het prefix "klote" voor zijn naam krijgt.

16/ Het herhaaldelijk negeren van waarschuwingen van moderatoren of administratoren kan rechtstreeks aanleiding geven tot een al dan niet tijdelijke ban.

17/ Je gaat ermee akkoord om je IP adres niet te maskeren, op geen enkele manier. Het gebruik van proxyservers is niet toegestaan en het niet eerbiedigen van deze regel kan resulteren in het beëindigen van je account.

18/ Het overtreden van hoger omschreven regels kan verschillende gevolgen hebben. Een eenvoudige waarschuwing, een tijdelijke of permanente ban, het beëindigen van je account. Al naar gelang de ernst van de overtreding. Er zal tevens binnenkort een nieuw systeem geïntroduceerd worden, naar analogie met gele kaarten bij het voetbal (maar niet helemaal). Wanneer je een waarschuwing krijgt, kan je tevens "geel" krijgen. Wanneer je vijf maal geel hebt, krijg je een tijdelijke ban van twee weken. Indien je een tiende maal geel krijgt, duurt deze ban tot het einde van het seizoen. Bij aanvang van het seizoen (speeldag 1) worden de tellers terug op 0 gezet. Dit systeem neemt echter niet weg dat je ook een rechtstreekse ban kan krijgen los hiervan.

 

"like" ons op Facebook!